() CESKA SAMOTSVETY () CZECH SAMOTSVETY () , , -))) =========================================== . , ., ... . =========================================== , -?.. " , .. , , . , . ( 1869., 1927. 1959.)." ========================================== - ? , , ?.. ========================================== - , . "" "", , - , .., . , , , ... , . , . ========================================== " ", ( ) , 15 (9,3) 64 (210). ..." , , , , - , - . . , "" . !.. - - . . - . , , . - , . : ,, , , , . , - . ! " ", " " ,.,, . , . . , , . , , ... , , , - - . , - , , . . , . - , . . . , "-", , . "" . . . ...(). . =========================================== - . , 10-15, 5050 , 1-2. , ,. , . , ( ,,,, ..) ,, . . 100 . . . : ,,,,,, 10-. . !.. 3.01.2011 =========================================== . , ., ... . =========================================== , -?.. " , .. , , . , . ( 1869., 1927. 1959.)." ========================================== - ? , , ?.. ========================================== - , . "" "", , - , .., . , , , ... , . , . ========================================== " ", ( ) , 15 (9,3) 64 (210). ..." , , , , - , - . . , "" . !.. - - . . - . , , . - , . : ,, , , , . , - . ! " ", " " ,.,, . , . . , , . , , ... , , , - - . , - , , . . , . - , . . . , "-", , . "" . . . ...(). . =========================================== - . , 10-15, 5050 , 1-2. , ,. , . , ( ,,,, ..) ,, . . 100 . . . : ,,,,,, 10-. . !.. 3.01.2011 : > =========================================== CESKA SAMOTSVETY =========================================== Okamzite jsem se rozhodl pomoci najit prospektory zdarma ceske Ceske samotsvety.Daleko nemame jit, jako vzdy, kazdy z nas usporadat Tatry.Konechno, Vysoke Tatry, je bohatsi nez Low ... ale tam a dupat tezsi. =========================================== TRUBKY BOHEMIA a na Sibiri STEJNYCH Podivejte se, ktere lezi na nas tyto oficialni lhar geologove? .. "V Evrope, jak je uvedeno na VS Sobolev, ma jako jediny nalezy diamantu byly hlaseny, ale donedavna domaci diamantu-nest kameny nejsou nalezeny. VE CESKA REPUBLIKA hodlaji PIROP sopecnych hornin, ktere z jejich forem v zemske kure PRIPOMINA trubky kimberlites Sibirske. Pozdeji v Ceska republika byly nalezeny tri diamantoveho krystalu (prvni v roce 1869., druhy v roce 1927. a treti v roce 1959.) ". ========================================== Neco neni dost diamanty nasli? Jo, opet vsechny potyrili kapsy v Izraeli, a vsechny ostatni svetske propesochili? .. ========================================== Nejdrive jsem je treba rici, ze SAMOTSVETY V CESKA REPUBLIKA je vsude. Takze se nemusite poslouchat tito "odbornici" a "vedci" nedostal ven z ucebny, maji jedinou starost - mozky oplachovani, studenti .. Th, penize na ruku prijmout. Samozrejme, muze stejne jako v Evrope, diamanty, drahokamy a nemuze byt ... a Ceska republika, ale ceske pivo a nic net.Ezhu lesni jasne, ze lezite. ========================================== TAJEMSTVI RIVER v Tatrach Nedavno jsem cetl knihu "Energie z vody", ktere v Tatrach (pohori v Polsku a Ceskoslovensku) je reka, ktera v delce asi 15 km (9,3 mile) vysplhat na 64 m (210futov). Tento jev je drzen v tajnosti ... " No, at drzi, pak musime drahokamy a horniku zdarma Ceska republika, tak bych poradit prijit ciste oblazky tam, blize k temto vodnich toku, velky - rek, a male - ruchyam.Vam se nachazi na brehu oblazkove ryzoviste a omyjte je na namocenych lovnych drahokamy. SAMOTSVETY STEJNE v Tatrach je vsude, a to nejen na tomto prubehu "tajny" reke.Iskat potrebovat! .. Azbest dul Dobsina - zde doporucuji cist me spisy o Emerald - u azbestu na Urale ve sterku jsou vynikajici izumrudy.Promyvaem sterk dumping zhel.dor zpusoby - tak si hitniki na zeleznicnich tratich v Urale.Gravy Ceska republika je pravdepodobne, hlidane, takze shromazdit batoh Tatry, to je lepsi. Vltavin-Tektites JIZNI CECHY ukazuji nam misto, kde lepe zacit Gemstone MACHANI POBREZNI oblazku ryzovist. Kdybych byla nabidnuta moznost vyberu, kde v Ceska republika, prane oblazky: Nizke Tatry, Sudety, Cesky raj, rekl bych bez vahani zvolil Cesky raj, dobre, moc je to krasne, rekni mi fotky ceskych prospektoru Raya.No nejzoufalejsi zdarma Ceska republika, doporucuji vsem jako Vysoke Tatry, dostat do oblasti malych jezer horsky ledovec a umyt duse kameny tam.K stejne leto, je tu jen Kick-Ass prirode! Slavny "cedicove rozloucenou", "prirodni pamatka" v Zlata Vrh, g.Lisets, Slovensko, pripomina mi vsichni stejni krater trubku.No jsem tam nebyl, takze muzu se mylit na foto.No tocich v blizkosti Jen bych umyl pripad. take zajimava mista zvetravani a oxidace z cedice, to muze byt prat oblazky zajimave pro vsechny drahokamy. Jezek lesni zrejme, ze vsechny prirodni rezervace v Ceske republice, jsou bohate na drahokamy, a na mnoha mistech zdarma prospektoru proste nedovoli ... ale pokud jdete pesky pres hory, muzete povoleni, licence, neptejte se, a pokud se chytit vsechny stejne - standardni omluva - zabludilis.S je lepsi vzit zdarma Miner prikormlennyh holubi, sperky z chranene zony bez pomoci holubu, nemusite delat - na silnici obshmanayut nebo panovnika sluzebnici, nebo loupez, ze jeden a zhe.No s holuby v rezerve, nesmi pustit.Voobschem problemy na Svobodne Miner, jako vzdy v nedostatku. Obzvlaste zajimave v jizni casti karpatske sopecne masivy - Kremnicke hory, hory a Shtyavnitskie dr.Tam, ze by bylo zajimave podivat se umyt vodnich toku a pobreznich ryzovist pod trubok.Takzhe ve sterku pod vysokymi utesy u pobrezi muzete najit dobre kamushki.Tam na stejnem miste, kde "tektitu- vltavinu, tam hleda vsechny drahokamy v pobreznich ryzoviste, ze jsou presne. "Piroponosnye" oblazek v Ceskem Medium take vzbudit zajem o volnem Hornik Ceska republika. Obecne plati, ze vklad Ceska republika jsou velmi zajimave a samotsvetchika zdarma Miner zajimave celou Ceska republika. To je vse stale na ceskych samotsvetam.Do setkani na Labi ... (jen vtip). A toto je muj darek pro vsechny zdarma ceskych horniku. =========================================== Usazovaci GUINEA - jednoduchy nastroj pro vyhledavani KONCENTRACE gravitace na SAMOTSVETY.PREDSTAVLYAET od sebe Drevena okna v libovolne velikosti, vyska 10-15cm, VELIKOST 50H50SM nebo vice, v jemne mrizce 1 2MM.RABOTAT namocenych lovnych pohodlnejsi nez sito LOTKOM.POPULYAREN V Guineji Existuje vice nez pul stoleti prospektor Hledat inteligence OTSADKOY.PORODA spat v namocenych lovnych, ponorene ve vode (bazen, reka, jezero, more, ocean, atd.) a prelijte z jilu, pisku, vlevo koncentrat V OTSADKE.SAMOTSVETY ODSTRANIT pinzety OR RUKAMI.V MEAN FREESTYLE Miner CAN DENNE snadno promyje 100 OTSADOK A BOLEE.RABOTAT namocenych lovnych SAMOTSVETY NA mnohem jednodussi, nez zasobniky ZOLOTO.ZOLOTYASHNIKI RELAX. Nejjednodussi sada nastroju zdarma Miner: Usazovaci, Sito, motyky, krumpace, alpenstock, kladivo, zvetsovaci sklo kratka.Ostalnoe 10-vymyslet sam. Vsechny horniku ve volnem ceskem Hodne stesti! .. ============================================ 3.01.2011 CZECH SAMOTSVETY =========================================== I immediately decided to help prospectors find the Free Czech Czech samotsvety.Daleko we do not go, as always, all of us to arrange Tatry.Konechno, High Tatras is richer than the Low ... but there and stomp harder. =========================================== PIPES BOHEMIA AND SIBERIA IDENTICAL Look, that lie to us these official liar geologists? .. "In Europe, as indicated by VS Sobolev, single finds of diamonds have been reported, but until recently indigenous diamond-bearing rocks are not found. IN THE CZECH REPUBLIC ARE PROPOSING PIROP volcanic rocks, which by their FORMS IN THE EARTH'S CRUST RECALLS TUBES OF SIBERIAN kimberlites. Later in the Czech Republic were found three of the diamond crystal (the first in 1869., the second in 1927. and a third in 1959.). " ========================================== Something is not enough diamonds they find? Yeah, again all potyrili the pockets in Israel, and all other profane propesochili? .. ========================================== FIRSTLY I must say that SAMOTSVETY IN THE CZECH REPUBLIC IS EVERYWHERE. So do not listen to these "experts" and "scientists" did not get out of the classrooms, they have one concern - the brains of rinsing, students .. Th, money on hand to receive. Of course, the same as in Europe, diamonds, gems and can not be ... and in the Czech Republic, but Czech beer and nothing net.Ezhu forest clear that you are lying. ========================================== THE SECRET RIVER in the Tatras I've recently read the book "Energy of Water," which in the Tatra Mountains (mountain range in Poland and Czechoslovakia) is a river, which at a length of about 15km (9.3 mile) climb to 64 meters (210futov). This phenomenon is kept secret ... " Well, let them hold, then we need gems and miners the Free Czech Republic, I would advise to come clean pebbles there, closer to these watercourses, great - the rivers, and small - ruchyam.Vam be found on the banks of the pebble placer and wash them on jigging gems. SAMOTSVETY SAME in the Tatras is everywhere, and not only on this over the "secret" reke.Iskat need! .. Asbestos mine Dobsina - here I recommend to read my writings on the Emerald - near asbestos in the Urals in the gravel are excellent izumrudy.Promyvaem gravel dumping zhel.dor ways - so do hitniki Urale.Gravy on railway routes in the Czech Republic is likely guarded, so gather backpack Tatra Mountains, this is better. Moldavite-Tektites SOUTH BOHEMIA indicate us the place where better to start Gemstone RINSE COASTAL Shingle placers. If I were offered a choice of where in the Czech Republic, washed pebbles: Low Tatra Mountains, Sudetes, Bohemian Paradise, I would say without hesitation chose Bohemian Paradise, well, very much it is beautiful, tell me the pictures of the Czech Raya.No most desperate prospectors the Free Czech Republic, I recommend that all as the High Tatras, to reach into areas of small mountain glacier lakes and wash the soul stones tam.K same summer, there's just kick-ass nature! The famous "basaltic parting," "natural monument" in Zlata Vrh, g.Lisets, Slovakia, reminds me all the same crater trubku.No I was not there, so I can be wrong on foto.No streams near I'd just washed the case. Also interesting places of weathering and oxidation of basalt, it can be washed pebbles interesting for everyone gems. Hedgehog forest clear that all nature reserves in the Czech Republic are rich in gems, and in many places of Free prospectors simply will not let ... but if you go on foot through the mountains, you can permits, licenses, do not ask, and if they catch all the same - a standard excuse - zabludilis.S is better to take the Free Miner prikormlennyh pigeons, gems from the protected zone without the help of pigeons, you do not make - on the road obshmanayut or the sovereign's servants, or robbery, that one and the zhe.No with pigeons in the reserve may not pustit.Voobschem problems at the Free Miner, as always in short supply. Particularly interesting in the southern part of the Carpathian volcanic massifs - Kremnicke mountains, mountains and Shtyavnitskie dr.Tam it would be interesting to look washed watercourses and coastal placers below trubok.Takzhe in gravel under the tall cliffs near the coast you can find good kamushki.Tam the same place where "tektites- moldavites, there looking for all the gems in the coastal placers, they are exactly. "Piroponosnye" pebble in the Bohemian Medium also arouse interest of the Free Miner Czech Republic. In general, deposit the Czech Republic are very interesting and samotsvetchika Free Miner interesting the whole Czech Republic. That's all still on Czech samotsvetam.Do meeting on the Elbe ... (just kidding). And this is my gift to all the Free Czech miners. =========================================== Jigging GUINEA - simple search TOOL FOR GRAVITY CONCENTRATION ON SAMOTSVETY.PREDSTAVLYAET from itself Wooden box of arbitrary size, height 10-15cm, SIZE 50H50SM or more, the fine grid 1 2MM.RABOTAT jigging CONVENIENT THAN sieve LOTKOM.POPULYAREN In Guinea, THERE ARE MORE THAN half a century prospector Search Intelligence OTSADKOY.PORODA sleep in jigging, immersed in water (pool, river, lake, sea, ocean, etc.) and decant from clay, sand, LEFT Concentrate In OTSADKE.SAMOTSVETY REMOVE Tweezers OR RUKAMI.V MEAN FREESTYLE Miner CAN PER DAY easily washed with 100 OTSADOK And BOLEE.RABOTAT jigging SAMOTSVETY TO MUCH EASIER THAN trays ZOLOTO.ZOLOTYASHNIKI RELAX. The easiest set of tools Free Miner: Jigging, SITO, hoes, picks, alpenstock, hammer, magnifying glass kratka.Ostalnoe 10-invent themselves. All miners in the Free Czech Good Luck! ..